Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi Yunus Ziya Kaya, COST AB projesinde Yönetim Kurulu Komisyon Üyesi olarak kabul edildi.
Proje, deniz altındaki tazelenmiş yeraltı suyunun (OFG) - deniz suyunun altında toplam çözünmüş katı konsantrasyonuna sahip deniz altı tabanında depolanan yeraltı suyunun - kıyı bölgelerinde geleneksel olmayan bir tatlı su kaynağı olarak kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılabileceğini ele alıyor.
Ayrıca projede, sürdürülebilir OFG kullanımı için OFG'nin COST Üye Ülkelerinin sularınOKÜ’lü Kaya, projesiyle komisyon üyesi olarak kabul edildida nerede ve hangi hacimlerde bulunduğunu belirleyecek, OFG'yi karakterize etmek için en uygun yaklaşımları tanımlayacak, bu kaynağı kullanmak için en uygun maliyetli stratejiyi belirleyecek ve çevresel ve yasal zorlukları değerlendireceği ifade edildi.
Haber Tanık