Gazetecilerin halkın haber alma hakkı için çalıştığına dikkat çeken Barut, "Gazetecilerin, mesleki faaliyetlerini daha kolay yapabilmeleri, kişisel ve mesleki gelişimlerini daha rahat ve zaman kaybı yaşamadan sağlayabilmeleri için hususi damgalı pasaport kullanım hakkı önemli bir avantaj sağlayacaktır" dedi.

GÖREVLENDİRME YAZILARINI ANIMSATTI

Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi 'TBMM) Başkanlığı'na sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Ülkemizde yerel, bölgesel ve yaygın medyada çalışan basın mensuplarının hizmet damgalı pasaport uygulamasından yararlanabilmektedir. 5187 sayılı Basın Kanunu ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarında çalışan basın emekçilerimiz görevlendirme yazılarıyla işlemlerini yapmaktadır" diye konuştu.

"TEKLİFİMİZE DESTEK VERİN"

Basın emekçilerine 'yeşil pasaport' olarak bilinen hususi damgalı pasaport verilmesi için hazırladığı yasa teklifine ilişkin konuşan Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilerin, mesleki faaliyetlerini daha kolay yapabilmeleri, kişisel ve mesleki gelişimlerini daha rahat ve zaman kaybı yaşamadan sağlayabilmeleri için hususi damgalı pasaport kullanım hakkı önemli bir avantaj sağlayacaktır. Yasa teklifimizle, gelişmiş ülkelerde örneği bulunduğu üzere ülkemizde de basın emekçilerinin yurtdışındaki çalışmalarına kolaylık tanınması ve faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için hususi damgalı pasaport alabilmeleri amaçlanmıştır. Bu teklifimize destek bekliyoruz."

TEKLİF NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un hazırladığı yasa değişikliği teklifinde şu hükümler yer alıyor;
"MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasına dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir;
“Basın kartı ve sürekli basın kartı sahibi Türk vatandaşlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

Haber Tanıık