Çizgi Üstü Derneği Başkanı Memduh Ergin, “Son zamanlarda dini değerlerimize karşı alenen, sistemli bir şekilde saldırı düzenlenmektedir. Maalesef bu saldırıların lokomotifi de bazı kendini bilmez sanatçılardır” dedi.

 

Sivil Toplum Platformu üyeleri adına çizgi üstü Derneği Başkanı Memduh Ergin  “Sanat yapıyoruz adı altında dini ve milli değerlerimiz alenen aşağılanmaktadır. Dini ve milli değerlerimiz bu milletin kırmızı çizgisidir. Var oluş sebebidir. Sanat yapıyoruz adı altında toplumdan kopmuş, milletin değerlerine yabancı, kendini bilmez bazı sanatçıların kutsallarımıza saldırması kabul edilemez. Sanatın ve sanatçının asli vazifesi toplumu birleştirmek olması gerekirken maalesef bugün gelinen noktada hizipçiliğin ve ayrılıkçılığın merkezi haline gelmiştir. Bu kendini bilmez bazı sanatçılar ve onları destekleyen kesimler pervasızca ve hiçbir etik değer gözetmeksizin bu aşağılık saldırıyı sürdürürlerken bizlerin sessiz kalması düşünülemez. Evrensel değerlerin arkasına sığınarak din düşmanlığı yapanların düşüncelerinin hoşgörü adına kabullenilmesini istemek hiçbir evrensel değerle bağdaşmamaktadır. Hele bu aşağılık saldırıya karşı çıkanların gerici ve cahillikle itham edilmesi asla kabul edilemez. Bu tepeden bakan, üstenci, ukala ve başta ayağa kibir kokan bakış açısı ve üslup toplumsal barışımızın önündeki en büyük engeldir. Toplumsal barışımızın sağlam temeller üzerine oturması için başta sanatçılar olmak üzere herkesin daha dikkatli hareket etmesi gerekmektedir. Sanat yapıyoruz adına toplum vicdanını kanatan söylem ve demeçlerden uzak durulması temennisi ile ... Kamu oyuna saygılarımızla” şeklinde konuştu.