“Hukuk devletinde yönetenler de yönetilenler de hukuka uygun davranmak zorundadır” İl Başkanı Av. Mercanlı “Geçtiğimiz Cuma günü Ankara Kızılay’da  ruhsatlı bir biçimde  işletilen   bir kafeye kolluk kuvvetleri tarafından yapılan hukuksuz müdahale sırasında olay mahallinde bulunan ve bu hukuksuz uygulamaya karşı koymak isteyen Milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu‘ na  karşı resmi görev sınırını aşan bir kamu görevlisinin nezaket sınırlarını aşan sözlerinin kamuoyuna yansımasından  sonra  Dün Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da talihsiz bir açıklama  yapılmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  2.maddesinde  ülkemiz “ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” şeklinde  tanımlanmaktadır.

 Ülkemizin niteliklerinden   birisi olan   Hukuk Devletinde  yönetenler de  yönetilenler de  hukuka uygun davranmak zorundadır. Hukuk Devletinde   Yönetenler  Hukuka aykırı bir emir veremeyecekleri gibi kolluk kuvvetinden  de  hukuka aykırı emrin  icrasını isteyemezler” dedi.

SİYASETİN MUHATABI  SİYASET  OLMALIDIR

Muhataplarının zor şartlarda canını dişine takarak güvenliğimizi sağlayan emniyet personeli olmadığını ifade eden  DEVA  Osmaniye  İl Başkanı  Av. Abdullah Göktürk Mercanlı “Günümüz  Siyasi anlayışında ; Anayasa Mahkemesi Kararlarını,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  Kararlarını  uygulamamak   geleneği  oluştuğu gibi, Toplumun  Huzur ve Güvenini  korumakla görevli kamu görevlilerine de  görev sınırları dışında fiili durumlar  yaratacak  Kanuna aykırı  emirler  verildiğini görmeye başladık.

Bunun  devamı olarak  da tarafsızca  kanuna uygun  hizmet  vermekle  görevli  Kamu Kurumlarının  siyasi geleneğimizde  olmadığı  şekilde   siyaset kurumunu muhatap alarak  açıklamalar  yaptığı  örneklere de rastlamaya başladık.  Siyasetin muhatabı  Siyaset  olmalıdır.    

Şunu özenle belirtmek gerekir ki; muhatabımız zor şartlarda canını dişine takarak güvenliğimizi sağlayan emniyet personeli değil, polis teşkilatımızı siyasete alet edenlerdir. Hukuka ve kanuna uygun davranan, zor şartlarda çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarına bu vesileyle teşekkürlerimizi sunuyoruz” Görev sınırlarının   dışına   çıkmaya  zorlanan, kanuna ve hukuka aykırı emirler  verilen,    bütün   kamu görevlilerinin   güvencesinin   korkusuzca   siyaset  yapan  ve bu kötü gidişe dur diyecek olan   Demokrasi Ve Atılım Partisi Kadroları olduğunu   bir kez daha ifade etmek isteriz.

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız, Milletvekilimiz, Yol Arkadaşımız Sayın Mustafa Yeneroğlu’na  yapılan saldırılar karşısında asla susmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer olmadığını biliyoruz. Genel Başkanımızın vurguladığı gibi;” Önümüzdeki ilk seçimde hukuk namına, adalet namına ve demokrasi namına büyük bir zafer elde edeceğiz. Mücadelemizi, ülkemizde tam demokrasiyi inşa edene dek sürdüreceğiz”. 

Haber Tanık - Resul Özdil